Eendrachtsweg 67

 In restauratie, rijksmonument

 

Restauratie Eendrachtsweg 67, Rotterdam

Het pand aan de Eendrachtsweg dateert uit 1872 en is aangemerkt als Rijksmonument en geregistreerd onder nummer 32759.
Het voormalige Turks consulaat staat in Rotterdam bekend als “huize Brenninkmeijer”. Dit vanwege het feit dat de familie Brenninkmeijer hier vanaf 1927 tot in het midden van de 60-ger jaren heeft gewoond. Toen de familie het pand betrok is er een extra verdieping opgeplaatst, volledig in stijl met het uit de 19e eeuw daterende oude pand. Ook de trap kreeg toen zijn huidige vorm en zijn er glas in lood partijen in art Deco stijl in het trappenhuis geplaatst.

Voordat met de restauratie werkzaamheden in 2010 een aanvang werd gemaakt is er nog een historisch kleuronderzoek uitgevoerd naar de kleuren van ex- en interieur. De aandacht bij dit onderzoek richtte zich met name op de periode 1927-1932. In deze periode kreeg het pand zijn huidige vorm en afwerking.

 

Exterieur

Op basis van de bevindingen van dit kleuronderzoek en de hoeveelheid cq. samenstelling van de op het stukwerk aangetroffen verflagen, werden bestaande overtollige verflagen verwijderd, het stukwerk gerepareerd en een nieuw mineraal gebonden systeem opgebouwd. De in het stukwerk aanwezige profilering bleef gehandhaafd en waar nodig gereconstrueerd. Er is een aangepaste kleurstelling overeenkomstig de aangetroffen resten uit de 20-ger jaren aangebracht. Bijzondere aandacht voor de glas in lood bovenlichten in de buitenkozijnen en die in het trappenhuis en serre. Deze werden uitgenomen en in een atelier gerestaureerd en daarna teruggeplaatst. Eveneens aandacht voor de van sculpturale elementen voorziene dubbele voordeur, waarvan aan de rechter deur een aantal elementen ontbrak. Reconstructie van deze bijzondere elementen was een flinke uitdaging voor de hiermede belast schrijnwerker.

 

Interieur

Opvallend is dat veel stijlelementen van het interieur uit de periode 1927-1932 , ondanks het veelvuldig wisselen van gebruik van het pand, nog in redelijke staat verkeren. Wel is duidelijk dat het pand “intensief” is gebruikt. Verstorende elementen, zoals later aangebrachte betimmeringen en verlaagde plafonds, werden verwijderd. Afwerkingen van wanden vloeren en plafonds werden daar waar mogelijk gehandhaafd en indien noodzakelijk conform bestaand gerepareerd. Houten beschietingen, aftimmeringen, lambriseringen en deurpartijen werden gereinigd, beschadigingen bijgewerkt en van een nieuwe afwerklaag voorzien conform de bevindingen uit het bouwhistorisch- en kleurhistorisch onderzoek. In de gevels aanwezig en nieuw aangebracht kozijn- cq. raamhout werd eveneens op basis van het kleuronderzoek afgewerkt.

Recent Posts