Herbestemming Scholen

 In haalbaarheidsstudie, herbestemming, scholen

Haalbaarheidsstudie schoolgebouw Duyststraat en Bloklandstraat, Rotterdam

Oplevering: 2015

In opdracht van Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam zijn door Putter Partners Architecten de mogelijkheden van herbestemming tot woningen onderzocht van de schoolgebouwen aan de Duyststraat en Bloklandstraat.

Het schoolgebouw in de Duyststraat in het Nieuwe Westen dateert uit 1912. Het pand is gelegen in een rij van vier schoolgebouwen op het binnenterrein van een gesloten bouwblok van woningen. Het tweede schoolgebouw ligt prominent aan de Bloklandstraat in het Oude Noorden en is gebouwd in 1903. Beide schoolgebouwen tellen drie verdiepingen en worden gekenmerkt door een lange gang met hoge klaslokalen en een karakteristiek trappenhuis op de kop.

Het onderzoek heeft zich gericht op de verkavelingsmogelijkheden van het gebouw, de bouwkundige staat en de financiële haalbaarheid. Het verkavelde casco van het gebouw aan de Duyststraat is inmiddels verkocht. Het project zal door de nieuwe eigenaren in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) worden gerealiseerd. De beslissing tot verkoop van het pand aan de Bloklandstraat dient nog genomen te worden.

Recent Posts