Landhuis Nieuw Rhodenrijs

 In herbestemming, monument, reconstructie, renovatie, restauratie, rijksmonument

 

Herbestemming landhuis Nieuw Rhodenrijs, Rotterdam

Oplevering: 2015
Landhuis Nieuw Rhodenrijs is gelegen aan de Delftweg 166 te Rotterdam en is als Rijksmonument opgenomen in het monumentenregister. Het landhuis, hoofdonderdeel van het complex Nieuw Rhodenrijs werd in 1933 gebouwd in opdracht van de familie van Hoboken naar ontwerp van architect A. van Pouderoyen. Het landhuis en bijbehorende onderdelen zijn in traditionalistische stijl ontworpen.

Na de brand in 2010 is een groot gedeelte van de “personeelsvleugel” verloren gegaan. Rieten kap en dakconstructie zijn geheel verdwenen. De rest van het gebouw, niet door brand aangetast, heeft veel te lijden gehad van verschillend gebruik in de afgelopen decennia. Het gebouw werd “opgebruikt’ zonder dat er goed en zorgvuldig onderhoud werd uitgevoerd. Dit geldt zowel voor de gebouwen als voor de daar omheen liggende gronden.

De gemeenteraad heeft begin dit jaar ingestemd met een plan om het landgoed te gaan exploiteren voor huisvesting van ouderen met een zorgbehoefte. De beoogde exploitant is “Golden Years” en er is met de gemeente een huurovereenkomst van het landgoed overeengekomen.

 

Restauratieplan

Gekozen is voor een benadering waarbij de indeling, oorspronkelijk door architect Pouderoyen getekend, zoveel mogelijk wordt gehandhaafd, cq. gereconstrueerd. De nadruk komt hierbij te liggen op prominente en representatieve ruimtes. De over het algemeen gevoelde beperkingen bij herontwikkeling, van een object met monument status, is bij de hier voorgestelde bestemming en doelgroep juist een plus. De grotere monumentale ruimten in beide gebouwen lenen zich bij uitstek voor ontmoeten, recreëren, eten en ontwikkelen van sociale contacten.

Recent Posts