Projecten

Oostelijk Zwembad

Restauratie monumentaal zwembad, Rotterdam


Oplevering: februari 2014

Het Oostelijk Zwembad in Rotterdam is gebouwd in 1932 in nieuw zakelijke stijl naar ontwerp van Foeke Kuipers. Het zwembad is als rijksmonument opgenomen in het monumentenregister.

Oorspronkelijk lag het zwembad op het binnenterrein van een gesloten bouwblok van woningen. Tijdens het bombardement van 1940 is de entree en het omringende bouwblok verwoest waardoor het zwembad vrij kwam te liggen. In 1952 is een nieuw entreegebouw toegevoegd in relatie tot de gewijzigde stedenbouwkundige situatie. In 1962 is tussen de zwemhal en entreehal het Beatrixbad toegevoegd. Dit bad is gebouwd voor polio- en spastische kinderen en wordt thans vanwege de hoge watertemperatuur gebruikt door specifieke doelgroepen als bejaarden, minder-validen en ouders met baby’s.

De zwemhal en entreehal zijn in grote lijnen teruggebracht naar de oorspronkelijke situatie. Het gebouw telt ongeveer 60 verschillende typen tegels. Het tegelwerk is gedemonteerd en teruggeplaatst of is vervangen door exacte replicategels. De kenmerkende glazen bouwstenen in het dak zijn hergebruikt of wanneer beschadigd vervangen door een replica. De oorspronkelijke stalen kozijnen waren verdwenen. Een reconstructie van de kozijnen, uitgevoerd in thermisch onderbroken stoeltjesprofielen, is teruggeplaatst. De originele houten kleedhokjes zijn hersteld. Opvallend detail aan de kleedhokjes is de deur welke tevens dient als kluisje.

De overgang tussen zwemhal en entreehal is door diverse verbouwingen verrommeld. Door middel van een forse glazen pui is een visuele verbinding gelegd tussen de entreehal en de zwemhal. De nog aanwezige balieruimte is gerestaureerd en opnieuw gaan functioneren als receptie. Nieuwe ingrepen in het zwembad zoals personeelsruimtes, horecablok en toiletruimtes zijn sober vormgegeven en als uniforme tijdslaag herkenbaar.

Voor de luchttoevoer en –afvoer in de zwemhal wordt gebruik gemaakt van de bestaande bouwkundige kanalen gevormd door dubbele vloeren en wanden. Hierdoor blijft het circulatieprincipe en beeld ongewijzigd. Wel zijn er diverse verduurzamingsmaatregelen genomen.

Het plan voorziet in aanpassing van het Beatrixbad waardoor ook dit bad zal voldoen aan de hedendaagse eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid. Vooralsnog zijn de werkzaamheden aan het Beatrixbad aangehouden.

Andere Werken

 • Landhuis Nieuw Rhodenrijs is gelegen aan de Delftweg 166 te Rotterdam en is als Rijksmonument opgenomen in het monumentenregister. Het landhuis, hoofdonderdeel van het complex Nieuw Rhodenrijs...
  21 December 2014 // 0 Comments
 • Het pand aan de Eendrachtsweg dateert uit 1872 en is aangemerkt als Rijksmonument en geregistreerd onder nummer 32759. Het voormalige Turks consulaat staat in Rotterdam bekend als “huize...
  04 June 2014 // 0 Comments
 • Haalbaarheidsstudie schoolgebouw Duyststraat en Bloklandstraat, Rotterdam Oplevering: 2015 In opdracht van Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam zijn door Putter Partners Architecten de mogelijkheden van herbestemming tot woningen onderzocht van...
  04 June 2014 // 0 Comments
 • Restauratie Stadhuis, Rotterdam Vanaf het laatste kwartaal van 2005 is PP betrokken bij verschillende projecten voor de restauratie van het stadhuis in Rotterdam. De rol welke PP...
  04 June 2014 // 0 Comments