Projecten

Stadhuis Rotterdam

Restauratie Stadhuis, Rotterdam

Vanaf het laatste kwartaal van 2005 is PP betrokken bij verschillende projecten voor de restauratie van het stadhuis in Rotterdam.
De rol welke PP werd toebedeeld was die van architect en directievoerder namens Stadsontwikkeling Rotterdam.
Voor een aantal opdrachten was alleen PP verantwoordelijk, voor ander projecten is in samenwerking met IAA architecten en M&G gewerkt.

De opdracht aan PP was die van restauratie / reconstructie van het casco van het monument.
Uitgangspunt hierbij was het zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke toestand van het ontwerp van prof. Evers terug te keren cq. te blijven.

Het in samenwerking met de verschillende architecten opgestelde “visieplan” werd hierbij leidend.
Voor bewaking van de uitgangspunten uit het visieplan is de heer D. Baalman van “Het Oversticht” aangesteld.
De oude allure en grandeur van het monument is weer duidelijk waarneembaar, door de in de loop der jaren ontstane “verrommeling” te verwijderen en weer de heldere symmetrische hoofdstructuur van het gebouw zichtbaar te maken, wordt het stadhuis weer in oude glorie beleefd.
Naast de monumentale ruimten, alsmede de afwerking hiervan is ook de veelvuldig aanwezige kunst weer goed te ervaren.
Budgettair was er voldoende ruimte om het stadhuis op een goede manier te restaureren.
 

Andere Werken

 • Landhuis Nieuw Rhodenrijs is gelegen aan de Delftweg 166 te Rotterdam en is als Rijksmonument opgenomen in het monumentenregister. Het landhuis, hoofdonderdeel van het complex Nieuw Rhodenrijs...
  21 December 2014 // 0 Comments
 • Het pand aan de Eendrachtsweg dateert uit 1872 en is aangemerkt als Rijksmonument en geregistreerd onder nummer 32759. Het voormalige Turks consulaat staat in Rotterdam bekend als “huize...
  04 June 2014 // 0 Comments
 • Haalbaarheidsstudie schoolgebouw Duyststraat en Bloklandstraat, Rotterdam Oplevering: 2015 In opdracht van Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam zijn door Putter Partners Architecten de mogelijkheden van herbestemming tot woningen onderzocht van...
  04 June 2014 // 0 Comments
 • Restauratie monumentaal zwembad, Rotterdam Oplevering: februari 2014 Het Oostelijk Zwembad in Rotterdam is gebouwd in 1932 in nieuw zakelijke stijl naar ontwerp van Foeke Kuipers. Het zwembad...
  04 June 2014 // 0 Comments