Stadhuis Rotterdam

 In gemeentehuis, reconstructie, restauratie, rijksmonument

 

Restauratie Stadhuis, Rotterdam

 

Vanaf het laatste kwartaal van 2005 is PP betrokken bij verschillende projecten voor de restauratie van het stadhuis in Rotterdam.
De rol welke PP werd toebedeeld was die van architect en directievoerder namens Stadsontwikkeling Rotterdam.
Voor een aantal opdrachten was alleen PP verantwoordelijk, voor ander projecten is in samenwerking met IAA architecten en M&G gewerkt.

De opdracht aan PP was die van restauratie / reconstructie van het casco van het monument.
Uitgangspunt hierbij was het zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke toestand van het ontwerp van prof. Evers terug te keren cq. te blijven.

Het in samenwerking met de verschillende architecten opgestelde “visieplan” werd hierbij leidend.
Voor bewaking van de uitgangspunten uit het visieplan is de heer D. Baalman van “Het Oversticht” aangesteld.
De oude allure en grandeur van het monument is weer duidelijk waarneembaar, door de in de loop der jaren ontstane “verrommeling” te verwijderen en weer de heldere symmetrische hoofdstructuur van het gebouw zichtbaar te maken, wordt het stadhuis weer in oude glorie beleefd.
Naast de monumentale ruimten, alsmede de afwerking hiervan is ook de veelvuldig aanwezige kunst weer goed te ervaren.
Budgettair was er voldoende ruimte om het stadhuis op een goede manier te restaureren.

Recent Posts